Projekt systemowy Beneficjenci projektu Informacje dla zatrudnionych
Linki

  

     

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze względu na charakter swojej niepełnosprawności wymagają intensywnego wsparcia i pomocy w wyborze miejsca zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej. Dlatego w ramach projektu zatrudniona została grupa wyspecjalizowanych pracowników znających problem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie:

  • psycholog
  • doradca zawodowy
  • trener pracy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW – TRENER PRACY

  • weryfikowanie preferencji zawodowych beneficjentów w praktyce – prowadzenie krótkoterminowych warsztatów praktycznych w przedsiębiorstwach;
  • wyszukiwanie miejsc pracy; kontakty z pracodawcami; rozmowy, negocjacje z pracodawcami, ustalenie zakresu obowiązków pracownika na danym stanowisku oraz wszelkich formalności dotyczących zatrudnienia
  • analiza stanowiska pracy, dopasowanie miejsca pracy do preferencji i predyspozycji osoby;
  • wsparcie osób przy formalnościach związanych z organizacją praktyki zawodowej lub zatrudnieniem – lekarz medycyny pracy, szkolenie BHP, sprawy organizacyjne;
  • wsparcie pracodawcy w procedurze zatrudniania ONI; informowanie o prawach i obowiązkach, o możliwościach wykorzystania instrumentów rynku pracy, itp. (te działania mogą być realizowane przy współpracy z doradcą zawodowym);
  • wprowadzenie osoby niepełnosprawnej do zadań w miejscu pracy – szkolenie stanowiskowe (praktyczne) jak również pomoc w nawiązaniu relacji interpersonalnych;
  • stała współpraca z rodziną, otoczeniem osoby niepełnosprawnej;

Etapy rekrutacji - plik do pobrania