Projekt systemowy Beneficjenci projektu Informacje dla zatrudnionych
Psychologowie
Linki

  

     

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze względu na charakter swojej niepełnosprawności wymagają intensywnego wsparcia i pomocy w wyborze miejsca zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej. Dlatego w ramach projektu zatrudniona została grupa wyspecjalizowanych pracowników znających problem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie:

  • psycholog
  • doradca zawodowy
  • trener pracy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW – PSYCHOLOG

  • wstępna diagnoza psychologiczna beneficjenta, ocena możliwości objęcia wsparciem;
  • uczestniczenie w przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania dla beneficjenta;
  • prowadzenie rozmów z rodzicami/opiekunami osób niepełnosprawnych, bieżące wsparcie; stały kontakt z otoczeniem osób niepełnosprawnych;
  • prowadzenie dla beneficjentów treningów, warsztatów umiejętności psychospołecznych, potrzebnych przy szukaniu oraz utrzymaniu pracy;
  • prowadzenie grup wsparcia dla beneficjentów, motywowanie do pracy, wymiana doświadczeń;
  • wspieranie i doradzanie trenerowi pracy, w przypadku wystąpienia u beneficjenta problemów natury psychologicznej;

Etapy rekrutacji - plik do pobrania