Projekt systemowy Beneficjenci projektu Informacje dla zatrudnionych
Aktualności
Linki

  

     

Film"Jestem potrzebny"W ramach projektu powstał film "Jestem potrzebny". Film można zamówić w biurze ZG PSOUU (patrz: Kontakt)

dodano 15 marca 2010


Zaproszenie na wystawęZaproszenie do pobrania i wydrukowania (plik pdf)

dodano 18 lutego 2010


Audycja radiowa

Na stronach portalu Gazety można posłuchać fragmentów audycji o ubeznowłasnowolnieniu z udziałem prawniczki Moniki Zimy.

dodano 23 listopada 2009


"SAMODZIELNIE W PRZYSZŁOŚĆ" - konferencja w Krośnie

"SAMODZIELNIE W PRZYSZŁOŚĆ"- pod takim hasłem PSOUU Koło w Krośnie, przeprowadziło konferencję promocyjną projektu pt "Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z zespołem Downa oraz upośledzeniem w stopniu głębokim)”. Celem tego spotkania było rozpowszechnienie, a przede wszystkim zachęcenie przybyłych gości do pojęcia współpracy z PSOUU w Krośnie, tak aby jeszcze większa liczba naszych Beneficjentów mogła spełniać swoje marzenia….. marzenia o samodzielnej przyszłości i możliwości realizacji zawodowej. Podczas konferencji poruszane były wszystkie aspekty aktywizacji ONI, a także prezentacja Ich umiejętności i predyspozycji zawodowych.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony przybyłych gości. Padło wiele ciepłych i obiecujących słów, szczerze wierzymy, że spotkanie to znacznie przybliżyło specyfikę zatrudniania osób niepełnosprawnych intelektualnie i poszerzyło grono przychylnych nam przedsiębiorstw. Które mają teraz już pewność, że Niepełnosprawny nie musi już znaczyć BEZROBOTNY!.
Ze swojej strony życzę Wszystkim Kołom, również tak wymiernych efektów ze spotkań promocyjnych i satysfakcji z możliwości jaką dostaliśmy, aby obdarzać wsparciem i pomocą w socjalizacji i aktywizacji naszych Beneficjentów. POWODZENIA!

Z poważaniem Paulina Pietrzycka – trener pracy PSOUU K. Krosno

dodano 20 listopada 2009


Dokumenty związane z promocją projektu

Poniżej zamieszczamy zestaw dokumentów do pobrania zawierającyh wskazówki oraz elementy związane z promocją projektu.
W zestawie znajdują się następujące pliki:
- logo projektu;
- zasady oznaczania projektów i działań informacyjno-promocyjnych;
- pliki graficzne i pdf z symbolami do oznaczania dokumentów;
- szablony dokumentów projektowych;
- tablice "Tu realizowany jest projekt...".

spakowany plik do pobrania

dodano 17 października 2009


W galerii zdjęć - zdjęcia z Kutna

Przestawiamy kikla zdjęć z realizacji projektu w Kutnie. Zdjęcia znajdują się w galerii zdjęć

dodano 8 października 2009


Reportaż z przebiegu realizacji projektu w Kole PSOUU w Wyszkowie

Zachęcamy do zapoznania się z reporatażem z przebiegu realizacj projektu w Wyszkowie. Reportaż znajduje się tutaj

Zespół zarządzający

dodano 1 października 2009


Konferencja „Pełen udział i pełna równość. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

Konferencja Konferencja

Zespół zarządzający

dodano 28 września 2009


Plakat promujący Projekt Systemowy

Poniżej zamieszczamy plik jpg z plakatem informującym i promującym Projekt Systemowy. Plakat można wydrukować i umieszczać w miejscach do tego przeznaczonych. Aby pobrać plik, proszę kliknąć w miniturkę prawym klawiszem myszki, wybrać opcję Zapisz element docelowy..., a następnie wskazać miejsce na własnym dysku, gdzie plik będzie zapisany.
Plakat do pobrania

Zespół zarządzający

dodano 21 września 2009


Promocja projektu

Zachęcamy Państwa do promowania aktywnych postaw osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. W najbliższym czasie w konkurskie: "Żory w obiektywie" jeden z pracowników projektu wystawi zdjęcia przedstawiające doświadczenia zawodowe osób z niepełnosprawnością intlektualną. Ich próbkę udostepniamy na naszej stronie.

Aby obejrzeć powiększenie w osobnym oknie, należy kliknąć na miniaturkę

W magazynie

W ogrodzie

Zachęcamy trenerów pracy do przesyłania do biura projektu zdjęć prezentujących prowadzone działania.

Zespół zarządzający

dodano 10 września 2009


Wzory dokumentacji

Informujemy, że na stronach projektu będą sukcesywnie pojawiać się wzory dobrze prowadzonej dokumentacji. Prosimy o zapoznawanie się z nią i wdrażanie dobrych wzorców do swojej pracy. Dziękujemy.

Zespół zarządzający

dodano 11 lipca 2009


Wyjazd studyjny do Finlandii - sprawozdanie

W dniach 23-27.06.2009 odbył się wyjazd studyjny do Finlandii, gdzie w miejscowości Tampere miała miejsce coroczna międzynarodowa konferencja pt. „Europa w Akcji”. Dla osób związanych z projektem systemowym, wyjazd ten miał na celu zapoznanie się ze sposobami aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie w Finlandii.

Tu można pobrać tekst sprawozdania z tego wyjazdu.

Kilka zdjęć zamieszczono w Galerii na stronie PSOUU.

dodano 8 lipca 2009


05.05.2009 - Audycja w Radiu Józef

5 maja 2007 w radiu Józef Dorota Tłoczkowska przedstawiła założenia i cele Projektu Systemowego, a Anna Grabowska, Beata Nowak i Marta Kraska podzieliły się swoimi doświadczeniami z praktyk zawodowych.
Tu można posłuchać audycji lub pobrać plik.

dodano 21 maja 2009


DOBRE PRAKTYKI PROJEKTU

dobre praktyki-zajęcia aktywizujące 1-Koło w Krośnie

dobre praktyki-zajęcia aktywizujące 2-Koło w Krośnie

dodano 21 maja 2009