Projekt systemowy Beneficjenci projektu Informacje dla zatrudnionych
Doradcy zawodowi
Kontakt
Linki

  

     

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze względu na charakter swojej niepełnosprawności wymagają intensywnego wsparcia i pomocy w wyborze miejsca zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej. Dlatego w ramach projektu zatrudniona została grupa wyspecjalizowanych pracowników znających problem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie:

 • psycholog
 • doradca zawodowy
 • trener pracy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW - DORADCA ZAWODOWY

 • rejestracja nowych beneficjentów, prowadzenie bazy;
 • analiza zainteresowań zawodowych osób niepełnosprawnych, określanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego każdego beneficjenta, przygotowywanie Indywidualnego Planu Działania (wspólnie z trenerem pracy i psychologiem);
 • prowadzenie poradnictwa grupowego dotyczącego rynku pracy (poszukiwanie pracy, aplikowanie o nią; pomoc klientom w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych);
 • inicjowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów, ich rodziców;
 • inicjowanie oraz udział w spotkaniach i akcjach promujących ideę zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • znajomość aktualnych aktów prawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz promocji zatrudnienia (śledzenie zmian w aktach prawnych);
 • bieżąca analiza rynku pracy, śledzenie zachodzących zmian;
 • współpraca z instytucjami rynku pracy;
 • tworzenie i doskonalenie metod i narzędzi doradczych wykorzystywanych w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie;
 • wsparcie trenera pracy w negocjacjach z pracodawcami, udzielanie informacji n/t praw i obowiązków wynikających z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej; pomoc w przygotowaniu wszelkich dokumentów formalnych;

Etapy rekrutacji - plik do pobrania