Projekt systemowy Beneficjenci projektu Informacje dla zatrudnionych      

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Portal organizacji pozarządowych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo