Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło W Kielcach

Realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych, PFRON, MOPR