Ruch jest  jednym z podstawowych  elementów zapewniających prawidłowy rozwój człowieka. Stanowi on nie tylko potrzebę  biologiczną, ale też podstawę prawidłowego życia  fizycznego  i psychicznego.
W Polsce istnieją ograniczone możliwości uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ma na to wpływ dyskryminujący model nauczania fizycznego w szkole, niewielki zasięg  oddziaływania organizowanych   wydarzeń  sportowych dla osób  niepełnosprawnych. Intencją Projektu jest danie osobom z niepełnosprawnością intelektualną  możliwości nabycia i  utrwalenia  umiejętności sportowych, spotkania się z rówieśnikami, zawarcia  nowych przyjaźni i znajomości, integracji  i uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.
Program Projektu  realizowany będzie w okresie od  01.09.2012 do  31.12.2012 r. na terenie Miasta Kielce. Skierowany jest  do dzieci  i młodzieży a także dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
z obszaru Miasta Kielce. Przewiduje się, że Beneficjentami Ostatecznymi  będą  osoby z niepełnosprawnością  intelektualną  w wieku powyżej 10. roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, pozostające pod opieką Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach. Zakłada się, że Projekt obejmie wsparciem  min. 40 osób, które w zależności od zgłaszanej chęci bądź posiadanych predyspozycji, przydzielone zostaną  do różnych dyscyplin sportowych. Osoby te w grupach liczących  8- 10 osób,  trenować będą  wybrane dyscypliny sportowe przez cztery miesiące trwania Projektu. Przewiduje się  realizację  zajęć szkoleniowych – treningów  w następujących dyscyplinach sportowych :

  • piłka nożna
  • piłka siatkowa
  • zajęcia muzyczno – ruchowe  ( z elementami gimnastyki artystycznej )
  • tenis ziemny
  • pływanie

Treningi sportowe odbywać się będą  dwa razy w tygodniu, w obiektach sportowych  ( duża i mała sala gimnastyczna , kort tenisowy  otwarty i kryty , kryta pływalnia ) znajdujących się na terenie miasta Kielce. Prowadzić je będą wykwalifikowani  Instruktorzy – Trenerzy wspomagani przez Asystentów i wolontariuszy .
Zakłada się, że systematyczne uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnością  intelektualną poza kształtowaniem sprawności fizycznej da beneficjentom możliwość dalszej integracji poprzez rozbudowę sieci społecznej, w której w codziennym życiu ONI funkcjonują .
Projekt zakończy się uroczystym wręczeniem dyplomów dla wszystkich  uczestników - osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON