Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży

z siedzibą w Kielcach, ul. Chęcińska 23 został utworzony w 2005 roku. Celem Ośrodka jest zmniejszenie wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 7 r.ż. W roku 2009 z kompleksowej rehabilitacji skorzystało około 150 dzieci z następującymi schorzeniami: porażenie mózgowe – sprzężone, wady rozwojowe, niepełnosprawność intelektualna, pierwotne zaburzenia układu nerwowego. Ośrodek czynny jest 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 18.00. W Ośrodku prowadzone są następujące formy terapii: Specjalistyczna opieka lekarska, rehabilitacja ruchowa, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia zajęciowa. Ośrodek finansowany jest ze środków pozyskanych przez PSOUU Koło w Kielcach z NFZ (kontrakt).