Mieszkanie Treningowe

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Sandomierska 126 zostało utworzone w październiku 2008 roku.

Mieszkanie Treningowe jest alternatywną, przejściową formą mieszkalnictwa, przeznaczoną  dla osób niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 18 r.ż,. Pozwala ono osobom niepełnosprawnym intelektualnie na praktyczne poznawanie elementów życia w integracji ze społeczeństwem, przy minimalnym wsparciu 4 asystentów - trenerów posiadających odpowiednie predyspozycje psychoosobowe. Asystenci ściśle współpracują z rodzicami i opiekunami prawnymi beneficjentów udzielając im szeregu porad, instruktaży i wskazówek w celu poprawy rozumienia i zaspokajania potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych osób niepełnosprawnych oraz kontynuacji treningów w domu. Pobyt w Mieszkaniu Treningowym umożliwia osobom niepełnosprawnym intelektualnie, pozostającym dotąd pod całkowitą opieką rodziny, rozwinąć praktyczną gotowość do życia w otwartym środowisku.