Rehabilitacja i wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Koordynator projektu - Marzanna Wiśniewska

Cel zadania : Zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez stworzenie sieci przyjaźni pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi wolontariuszami.
Beneficjenci zadania : Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku  od 3 do 25 lat, korzystająca na co dzień  z usług Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego PSOUU Koło w Kielcach i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży PSOUU Koło w Kielcach