Studium Trenerów i Asystentów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Projekt przeznaczony jest dla osób profesjonalnie pomagających i wspierających aktywizacje społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI). Ma on na celu przygotowanie do długoterminowego, korektywnego kontaktu indywidualnego z osobą monitorowaną poprzez prowadzenie treningów i warsztatów grupowych. Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2012 do 31.12.2012 na terenie Województwa Świętokrzyskiego i Województwa Podkarpackiego. Uczestnikami projektu będą członkowie rodzin, kadra oraz wolontariusze pomagający na co dzień osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Realizacja projektu przewiduje zorganizowanie i przeprowadzenie treningu interpersonalnego oraz dziewięć warsztatów tematycznych. Uczestnikami projektu będzie grupa 30 osób (kobiety/mężczyźni) w wieku powyżej 18 r.ż. zamieszkujących teren Województwa Świętokrzyskiego (20 K/M) i Województwa Podkarpackiego (10 K/M). Pięciodniowy trening interpersonalny oraz przeprowadzenie, zorganizowanie 9 warsztatów psychologicznych z podziałem na 2 grupy.

Kierownik projektu: Marzanna Wiśniewska tel. 607 765 228