PRZETARGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kielcach przy ul. Chęcińska 23”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym z kompleksem obiektów sportowo – rekreacyjnych dla 74 osób w terminie 20-29.08.2012r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: Przeprowadzenie treningu interpersonalnego oraz warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu – 30 osób

owi

  Ośrodek Wczesnej   Interwencji


orew

  Ośrodek Rehabilitacyjno   Edukacyjno Wychowawczy


kti

  Klub Terapeutyczno   Integracyjny


mt

  Mieszkanie Treningoweorddm

  Ośrodek Rehabilitacji   Dziennej Dzieci i Młodzieży


bop

  Biuro Obsługi Placówekprojekty

  Projektysovo

  Radio internetowe SoVo