Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jeleniej Górze

Dla prasy

Ustawodawstwo, prawne podstawy działania Koła i WTZ

Struktura organizacyjna Koła

Koło jest częścią struktury organizacyjnej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (zobacz na PSONI.org.pl).

Członkami Koła mogą być:
- rodzice lub opiekunowie prawni osoby z niepełnosprawnością intelektualną
- dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie
- inni członkowie ich rodzin
- przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra

Zarząd Koła

  • Kazimierz Małko - przewodniczący
  • Danuta Żmijowska - wiceprzewodnicząca
  • Anna Sobala - sekretarz
  • Halina Karp - skarbnik
  • Edyta Florek - członek
  • Helena Makowiec - członek

Elektor Koła

  • Helena Makowiec

Komisja Rewizyjna

  • Jerzy Bilski - przewodniczący
  • Melania Bobik - członek
  • Kaźimierz Okoński - członek

Jesteś dziennikarzem? Nawiąż kontakt

Osoby, które udzielą Ci rzetelnej informacji:

katalog stron WAI-A Valid XHTML 1.0! Valid CSS!