^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Od 28 sierpnia 2015 roku w placówce Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu realizowany jest projekt z zakresu mieszkalnictwa treningowego, współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie. Projekt jest adresowany do Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z trzech powiatów: hrubieszowski, tomaszowski i zamojski. Polega na stworzeniu oraz wykorzystywaniu sytuacji, w których podopieczni przebywają poza domem pod opieką Instruktora. Podczas takiego wyjazdu Uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej uczy się jak radzić sobie bez obecności opiekunów oraz jak komunikować się ze społecznością lokalną. Osoby biorące udział w zajęciach poznają typowe sytuacje związane z samodzielnym funkcjonowaniem, uczą się wykonywania różnych czynności: w tym planowania pracy, zakupów, produkcji posiłków i dbania o porządek. Mają możliwość zapoznania się z zasadami działania sprzętu gospodarstwa domowego oraz sposobami przygotowania różnych dań. Zajęcia te uczą samodzielności, zaradności, odpowiedzialności, gospodarności, porządkowania miejsca pracy, a przede wszystkim nawiązywania kontaktów interpersonalnych podczas pracy zespołowej. Ma to także na celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz przełamywanie stereotypów na temat myślenia o osobach niepełnosprawnych.