^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

29.09.2015 r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzin „Mamy siebie” przy SOSW
w Hrubieszowie dzięki dotacji ROPS zorganizowało po raz drugi spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim pod hasłem„Ja też potrafię”.
Dzięki współpracy Ośrodków nasi podopieczni z zespołów rewalidacyjno-wychowawczych wzięli udział po raz drugi w tym spotkaniu, podczas którego zaprezentowano twórczość artystyczną związaną tematycznie
z radością życia i szczęściem. Spotkanie było pełne zabawy, kreatywności, spontaniczności i radości. Dzięki takim działaniom nasi podopieczni kształtują twórczą i otwartą postawę, pokazują swoje możliwości
i umiejętności.

Dziękujemy w imieniu swoim i naszych podopiecznych za udział organizatorom. Stokrotne dzięki!!!!