^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Świetlica Wiejska w Wolicy Brzozowej wypełniła się artystami i dostojnymi gośćmi, Jego Ekscelencji Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Marian Rojek objął Przegląd Honorowym Patronatem.
W dniu 20 listopada przybyło wiele zespołów z przygotowanym repertuarem. Zespół wokalny Meteor w warsztatu działającego przy naszym stowarzyszeniu przygotował dwa utwory „Panie nie zapomnij”, „Przyjaźń”.
Wszyscy artyści otrzymali równorzędne nagrody oraz dyplomy za udział w Przeglądzie.