^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Udział uczniów OREW w konkursach, przedstawieniach oraz zabawach sportowych w roku szkolnym 2011/2012

 

wrzesień 2011 

- Udział w imprezie charytatywnej "Uśmiech Dziecka" zorganizowanej przez Salon urody Kleopatra oraz katolickie Stowarzyszenie "Służba Człowiekowi" - integracja ze środowiskiem lokalnym- ukazanie osób niepełnosprawnych w roli modela

- Wycieczka do Hutek - grzybobranie - rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody jesiennej w lesie - uświadomienie ogromnego znaczenia lasów w życiu każdego człowieka - zachęcanie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu - zbieranie grzybów, liści, szyszek

- Wycieczka do Hutek - grzybobranie - uświadomienie ogromnego znaczenia lasów w życiu każdego człowieka - zachęcanie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu - zbieranie liści, szyszek

- Udział we mszy św. w Kościele Matki Bożej Królowej Polski z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012 - umożliwienie uczniom OREW uczestniczenia w życiu sakramentalnym - uczenie właściwych postaw Mszy Świętej

- Wycieczka do Hutek - grzybobranie - uświadomienie ogromnego znaczenia lasów w życiu każdego człowieka - zachęcanie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu - zbieranie liści, szyszek

- Integracyjny festiwal Sportowy Boccia - eliminacje - rozwijanie sprawności fizycznej - zachęcanie do rywalizacji - integracja ze środowiskiem

- Udział w imprezie integracyjnej "Dni Tańca i Śpiewu" - integracja dzieci i młodzieży między placówkami z Zamościa i Werbkowic - wspólna zabawa - zachęcanie do aktywnego udziału w przygotowaniach pokazu tańca

 

pażdziernik 2011

- Wyjście do parku - kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym - oglądanie roślin i zwierząt przebywających w parku

- Wycieczka do Suśca - Przejście szlakiem Czarcie pole - oglądanie roślin i zwierząt przebywających na Czarcim polu - zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu

- Obejrzenie teatrzyku pt. "Legenda na wesoło tym razem o smoku wawelskim" w wykonaniu aktorów z agencji Art. - Metanoia z Krakowa - poznawanie przez dzieci literatury dziecięcej - nauka prawidłowego zachowania się podczas występu

- Udział w V Konkursie Plastycznym "Przemocy mówię NIE" zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu - zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy - pokazanie twórczości uczestników z OREW w środowisku lokalnym

- Udział w Koncercie AAC "Siła Komunikacji" - zorganizowanym w Zamojskim Domu Kultury. Występ podczas uroczystego koncertu przedstawienie pt. " Jagódki" - prezentacja możliwości alternatywnych sposobów komunikacji - integracja ze środowiskiem

- Udział w zajęciach literacko - plastycznych zorganizowanych w Ośrodku Czytelnictwa Niepełnosprawnych w Książnicy Zamojskiej pt "Co jesień niesie w koszyku" zapoznanie z literaturą dziecięcą - rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji i przyrody jesiennej - wykonanie prac plastycznych o tematyce zimowej - pokazanie twórczości uczestników z OREW w środowisku lokalnym

 

listopad 2011

- Wyjście na cmentarz - kultywowanie pamięci zmarłych - zachęcanie do kultywowania tradycji związanych z Dniem Zmarłych

- Udział w Wojewódzkim Konkursie Fotograficzno - Plastycznym "Las domem zwierząt" - projekt finansowany we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Lublinie - kształtowanie i promowanie postawy poszanowania przyrody - uświadomienie ogromnego znaczenia lasów w życiu każdego człowieka - ukazanie lasu jako miejsca życia dla wielu gatunków zwierząt na świecie - rozwijanie uzdolnień plastycznych i fotograficznych - ukazanie twórczości artystycznej w regionie

- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Anioły są takie?."zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie - upowszechnienie inicjatyw twórczych - pokazanie twórczości uczestników z OREW w środowisku ogólnopolskim

- Zabawa andrzejkowa zorganizowana w OREW - wróżby andrzejkowe - wspólna zabawa - wspólny poczęstunek

 

grudzień 2011

- Spotkanie z Mikołajem w OREW - wspólna zabawa z Mikołajem - wręczenie paczek

- Spotkanie wigilijno-opłatkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ich rodziców i opiekunów oraz całej społeczności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z powiatu zamojskiego i tomaszowskiego. zorganizowane w Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu. Wystawienie Jasełek pt. "Narodziny pana" oraz wysłuchanie koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu Antoniny Krzysztoń. Spotkanie wigilijno-opłatkowe finansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie - integrowanie grupy poprzez: podejmowanie wspólnych twórczych działań związanych z organizacją uroczystości i poprzez umiejętności porozumiewania się w działaniach - integracja z rodzicami i zaproszonymi gośćmi -podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.-odgrywanie roli, posługiwanie się słowem mimiką i gestem oraz rekwizytami -rozbudzenie uzdolnień artystycznych (aktorskich, plastycznych, muzycznych)

 

styczeń 2012

- Zabawy na śniegu w Jacni - usprawnienie motoryki dużej - nauka zjeżdżania na sankach i pontonach śniegowych - nauka przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu

- Zabawa Karnawałowa w OREW - integracja między zespołowa uczniów - zachęcanie do wspólnej zabawy

- Udział w 3 Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Labirynt Wyobraźni" Dżungla zorganizowany przez Biuro turystyczno - Plastyczne "Labirynt wyobraźni" w Dąbrowie Górniczej - promocja utalentowanej młodzieży wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej - inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych - pokazanie twórczości uczestników z OREW w środowisku ogólnopolskim

 

luty 2012

- Udział w Konkursie Plastyczno - Fotograficznym zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu - kształtowanie postawy opieki nad zwierzętami - wskazywanie sposobów opieki nad zwierzętami - prezentacja i popularyzacja plastycznej i fotograficznej twórczości dzieci i młodzieży - rozbudzenie uzdolnień artystycznych - ukazanie twórczości wychowanków w środowisku lokalnym

- Udział w Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży " 20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują" zorganizowany przez wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu wojewódzkiego w łodzi wspólnie z komendą Wojewódzką Państwowej straży Pożarnej w Łodzi oraz kuratorium Oświaty w Łodzi - poszerzenie wiedzy na temat działalności straży pożarnej - pokazanie jak unikać zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo zarówno nas samych jak i całego społeczeństwa - pokazanie twórczości uczestników z OREW w środowisku ogólnopolskim. Łukasz Sadło przeszedł do etapu gminnego.

- Udział w Konkursie Plastycznym "Mój Pies i JA" zorganizowanym przez Centrum Kynoterapii Niewidzialna Łapa w Lublinie - odkrycie potencjału artystycznego drzemiącego w dzieciach - zwiększenie świadomości dzieci z posiadania wyjątkowego przyjaciela jakim jest pies rozwijanie uzdolnień plastycznych - ukazanie twórczości artystycznej w regionie. Damian Magryta otrzymał wyróżnienie

- Wyjście do biblioteki i księgarni. Zwiedzanie Gimnazjum nr.1 w Zamościu

- Obejrzenie przedstawienia " Dla wszystkiego co złe uczymy się mówić nie" w wykonaniu aktorów z agencji Art - Metanoia z Krakowa - poznawanie przez dzieci literatury dziecięcej - nauka prawidłowego zachowania się podczas występu - kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na oglądanym przedstawieniu

 

marzec 2012

- Wyjście do hipermarketu "Twierdza" - nauka kulturalnego zachowywania się w miejscu publicznym - nauka robienia zakupów w sklepach

- Udział w Konkursie Plastycznym "Ptaki i zwierzęta to nasi przyjaciele" zorganizowanym przez Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych w Książnicy Zamojskiej - twórcze przedstawienie wzajemnego oddziaływania i współistnienia człowieka z innymi gatunkami świata przyrody - rozwijanie przyjaznych uczuć w stosunku do ptaków i zwierząt - stworzenie możliwości osobom niepełnosprawnym do zaprezentowania i rozwijania swoich zdolności i umiejętności artystycznych. Laureatami konkursu zostali: Maksymilian Zygiert, Jakub Jakubiak, Dominik Gwiazdowski i Adrian Węgliński

- Wizyta w salonie fryzjerskim "Izabela" w Płoskiem - nauka kulturalnego zachowywania się w miejscu publicznym - nauka dbania o estetyczny wygląd głowy - zapoznanie z przyrządami służącymi do pielęgnacji włosów

- Udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Artystów Nieprzetartego Szlaku 2012 :Świat Kolorów" - prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych szerszej publiczności oraz ich promowanie - pokazanie twórczości uczestników z OREW w środowisku ogólnopolskim

- Wizyta w samodzielnej Publicznej Stacji pogotowia ratunkowego i Transportu w Zamościu - nauka kulturalnego zachowywania się w miejscu publicznym - zapoznanie ze sposobami udzielania I pomocy - zwiedzanie pomieszczeń w pogotowiu i karetki pogotowia

- Udział w Konkursie Plastycznym "Sport" zorganizowanym przez fundacja "Wspólnota Gdańska" - rozwój talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży - promocja sportu w związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej EURO 2012 oraz Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie

- Rekolekcje Wielkopostne zorganizowane przez parafię Matki Bożej Królowej Polski oraz Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczy w Zamościu - umożliwienie uczniom OREW uczestniczenia w życiu sakramentalnym - uczenie właściwych postaw Mszy Świętej - włączenie wychowanków OREw i ich rodziców do czynnego uczestnictwa we Mszy świętej - tworzenie wspólnoty radości i świętowania - integracja środowisk OREW i WTZ

- Wycieczka do Zwierzyńca - kształtowanie postawy poszanowania przyrody - poznawanie najbliższych okolic - integracja międzygrupowa - nauka prawidłowego zachowania się w miejscu publicznym

 

kwiecień 2012

- Udział w XI Wojewódzkim Konkursie Twórczości dla Dzieci i Młodzieży "Zawsze Niech Będzie?"- propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości dzieci i młodzieży oraz wspólne prezentowanie ich osiągnięć - stwarzanie możliwości do twórczego rozwoju i osiągania sukcesów - rozwijanie postawy tolerancji i poczucia solidarnej społeczności - twórczy sposób interpretowania rzeczywistości. Piotr Wawszczak zajął II miejsce

- Udział uczniów w międzynarodowym festiwalu sportowym w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu - Turniej Bocci - rozwijanie sprawności fizycznej - zachęcanie do rywalizacji - integracja ze środowiskiem

- Udział uczniów w międzynarodowym festiwalu sportowym zawody na Krytej Pływalni i na stadionie OSIR w Zamościu - rozwijanie sprawności fizycznej - zachęcanie do rywalizacji - integracja ze środowiskiem

 

maj 2012

- Wycieczka po Roztoczu, zwiedzanie zapory wodnej w Nieliszu, spacer wzdłuż rzeki Wieprz w Szczebrzeszynie - kształtowanie postawy poszanowania przyrody - poznawanie najbliższych okolic - integracja międzygrupowa - nauka prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w miejscu publicznym

- Udział w konkursie Fotograficzno-Plastycznym pt. "Mój ulubieniec w zamojskim ZOO" zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu - kształtowanie postawy poszanowania przyrody, zainteresowanie dzieci bioróżnorodnością otaczającego świata - uświadomienie konieczności ochrony przyrody, wskazywanie sposobów jej ochrony - prezentacja i popularyzacja plastycznej i fotograficznej twórczości dzieci i młodzieży. Wyróżnienie otrzymała Monika Przenniak

- Udział w konkursie plastycznym na plakat "Gaz ziemny - bezpiecznie i ekologicznie" zorganizowany przez Ogród Zoologiczny im S. Millera w Zamościu - zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z urządzeń gazowych we własnych gospodarstwach domowych lub w szkole - kształcenie nawyku przewidywania i unikania możliwych zagrożeń - wskazanie gazu jako źródła energii najbardziej przyjaznego środowisku. Wyróżnienie zdobył Dawid Skóra

- Wyjście do Urzędu Miasta, Spotkanie z Prezydentem Miasta Zamość Marcinem Zamojskim oraz z grupą młodzieży z Sonnenhof z Niemiec - wdrażanie do kulturalnego zachowania się w urzędzie oraz podczas spotkania - integracja międzypaństwowa - nauka nawiązywania kontaktów z kolegami z Niemiec

- Udział w Wieczorze Marzeń zorganizowanym przez Ogród Zoologiczny im S. Millera w Zamościu - integracja z mieszkańcami miasta - kształtowanie postawy poszanowania przyrody - udział we wspólnych zabawach i konkursach

- Przygotowanie prac plastycznych na wystawę z okazji Dnia matki która odbyła się podczas koncertu muzycznego "Moja Mama, Matka, Mateńka" który się odbył na Rynku Wielkim w Zamościu dn.26.05.2012 - ukazanie twórczości osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym - rozwój talentów artystycznych wśród wychowanków OREW

- Udział w Koncercie muzycznym zorganizowanym z okazji Dnia matki pt "Moja Mama, Matka, Mateńka" podczas którego wystąpili wychowankowie OREW z Zamościa z przedstawieniem 'Kwiaty dla mamy", wychowankowie OREW z Przemyśla z przedstawieniem "Kwiaty" zespół Meteor z WTZ wraz z Orkiestrą Symfoniczną im K Namysłowskiego w Zamościu a także Monika Kuszyńska wraz z zespołem która prowadziła cały koncert - ukazanie człowiekowi niepełnosprawnemu jego wartości jako twórcy kultury poprzez stymulację aktywności twórczej i poszerzenie świadomości kulturalnej - integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i ponadregionalnym poprzez udział w imprezie kulturalnej - zdobywanie nowych umiejętności społecznych - wzrost poczucia własnej wartości - przedstawienie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych - kształtowanie przekonania o ogromnym znaczeniu matki w życiu każdego człowieka

- Wycieczka do Łabuń - Reformy, zwiedzanie "Kolorowego rancza" - obserwacja procesu powstawania sera - ubijanie śmietany na masło - nauka wspólnej zabawy - poznawanie najbliższych okolic i zwierząt w nich mieszkających

 

czerwiec 2012

- Wycieczka do Bondyrza - zachęcanie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu - zbieranie poziomek - zabawy na świeżym powietrzu

- Wycieczka do Krasnobrodu - zwiedzanie kaplicy św. Rocha, wieży widokowej, spacer wzdłuż zalewu - zachęcanie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu - poznawanie najbliższych okolic - nauka prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w miejscu publicznym

- Wyjazd do Lublina - Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - nauka prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w miejscu publicznym

- Udział w zajęciach literacko - plastycznych Pt "Wakacje moich marzeń" zorganizowanych przez Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych w Książnicy Zamojskiej - rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody oraz poezji dziecięcej ja opisującej - rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych poprzez wykonanie prac plastycznych

- Wycieczka do Lipiny Nowej -zachęcanie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu - poznawanie najbliższych okolic - nauka prawidłowego i bezpiecznego zachowania się w miejscu publicznym

- Wyjazd uczniów do Zespołu Szkół w Grabowcu - spotkanie integracyjne, obejrzenia przedstawienia pt "- integracja uczniów - wspólne zabawy

- Udział w zajęciach literacko - plastycznych Pt "Wakacje moich marzeń" zorganizowanych przez Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych w Książnicy Zamojskiej - rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody oraz poezji dziecięcej ja opisującej - rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych poprzez wykonanie prac plastycznych