^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Udział uczniów OREW w konkursach, przedstawieniach oraz zawodach sportowych w roku szkolnym 2010/2011

 

wrzesień 2010

- Udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym na Znak Graficzny Nieprzetartego Szlaku 2010/2011 pt. "Podróż w czasie" - integracja ze środowiskiem - stwarzanie możliwości osobom niepełnosprawnym do rozwijania swoich zdolności i umiejętności artystycznych

 

październik 2010

- Udział w konkursie plastycznym pt. "Najpiękniejsza historia świata z życia Chrystusa" zorganizowanym przez Książnicę Zamojską. -integracja ze środowiskiem -rozwijanie aktywności twórczej przez wykorzystanie dziecięcej ekspresji -pokazanie twórczości uczestników z OREW w środowisku lokalnym

- Integracyjny festiwal Sportowy -rozwijanie sprawności fizycznej -zachęcanie do rywalizacji -integracja ze środowiskiem

- Udział w Koncercie AAC "Wiele kultur jedno marzenie"- komunikacja bez barier -zorganizowanym w Klubie Garnizonowym. Występ podczas uroczystego koncertu przedstawienie pt. " Dziwna zagroda" -prezentacja możliwości alternatywnych sposobów komunikacji -integracja ze środowiskiem

- Boccia - Drużynowa Liga Miejska -rozwijanie sprawności fizycznej - zachęcanie do rywalizacji - integracja ze środowiskiem

- Wyjazd do Książnicy zamojskiej w celu odbioru nagród w konkursie plastycznym pt. "Najpiękniejsza historia świata z życia Chrystusa" -propagowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez różne formy twórczości dzieci i młodzieży oraz wspólną prezentację ich osiągnięć. Wyróżnienia otrzymali: M. Marud,M. Wróbel, A. Mulawa, K. Linder

 

listopad 2010

- Wyjście na cmentarz -kultywowanie pamięci zmarłych -zachęcanie do kultywowania tradycji związanych z Dniem Zmarłych

- Wyjście na Zamojską Starówkę -nauka kulturalnego zachowywania się w miejscu publicznym -poznawanie zabytków Starego Miasta

- Udział w imprezie andrzejkowej zorganizowanej przez WTZ w restauracji "Aspirant" -integracja ze środowiskiem -wróżby andrzejkowe -wspólna zabawa -wspólny poczęstunek

 

grudzień 2010

- Zabawa andrzejkowa zorganizowana w OREW -wróżby andrzejkowe -wspólna zabawa -wspólny poczęstunek

- Spotkanie z Mikołajem w OREW -wspólna zabawa z Mikołajem -wręczenie paczek

- Wyjście na pocztę -nauka kulturalnego zachowywania się w miejscu publicznym -wdrażanie do samodzielnego wysyłania listów

- Spotkanie opłatkowe zorganizowane w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak". Wizyta księdza Grzegorza Kawerskiego z parafii Matki Bożej Królowej Polski. Obejrzenie jasełek przygotowanych przez uczniów i rodziców z OREW. Dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, śpiewanie kolęd.

 

styczeń 2011

- Udział w konkursie plastycznym- fotograficznym pt. "Kocie sprawy" zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu -podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka -kształtowanie przyjaźni do zwierząt -prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej

 

luty 2011

- Udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Dom Kultury Dorożkarnia w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy pt. "Anioł" -rozwijanie aktywności twórczej przez wykorzystanie dziecięcej ekspresji -pokazanie twórczości uczestników z OREW w środowisku ogólnopolskim

- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Dzieci i Młodzieży Zamość 2011r. zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu -prezentacja i popularyzacja graficznej twórczości dziecięcej -pokazanie twórczości uczestników z OREW w środowisku lokalnym -rozwijanie aktywności twórczej przez wykorzystanie dziecięcej ekspresji

 

marzec 2011

- Udział w Międzynarodowym konkursie plastycznym "Paul Klee- Spacer z kolorem" zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku XI edycja konkursu "Wielcy Znani i Nieznani" -prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży -rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia -pokazanie twórczości uczestników z OREW w środowisku międzynarodowym

- Udział w konkursie plastycznym pt. "Historia może być pasją - wydarzenie budujące mój patriotyzm" zorganizowanym przez Książnicę Zamojską -rozwijanie i pogłębianie uczuć patriotycznych -Stworzenie możliwości osobom niepełnosprawnym do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności artystycznych

 

kwiecień 2011

- Udział w IV wojewódzkim konkursie Plastycznym "Krew ratuje życie" Zamość 2011 zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu -promowanie idei honorowego krwiodawstwa -kształtowanie postawy poszanowania dla ludzkiego życia i zdrowia -prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży -rozwijanie uzdolnień plastycznych