^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Udział uczniów OREW w konkursach, przedstawieniach oraz zawodach sportowych w roku szkolnym 2008/2009

 

październik 2008

- Udział w XIV konkursie plastycznym i poetyckim pod patronatem J.E. Ks. Biskupa dr Wacława Depo "Maryja wzorem ucznia Jezusa" zorganizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu.(Andrzej Rosa I miejsce)

- Koncert dla dzieci niemówiących i ich rodzin p.t. "Wiele historii jeden głos" z okazji Międzynarodowego miesiąca AAC w ZDK, zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną w Zamościu oraz SOSW w Zamościu.

Występ uczniów OREW w przedstawieniu "Bananowy statek".

- Udział w spotkaniu integracyjnym "Jak czytać książki z dzieckiem niemówiącym" zorganizowanym przez Książnicę Zamojską oraz Ośrodek "Krok za krokiem". Obejrzenie inscenizacji "Katar" J.Brzechwy w wykonaniu uczniów z Ośrodka "Krok za krokiem" w Zamościu z zastosowaniem komunikacji alternatywnej.

 

listopad 2008

- Udział w ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym dla osób niepełnosprawnych "W hołdzie wysokim drzewom i zielonej trawie" zorganizowanym przez Książnicę Zamojską, Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych.

Klaudia Opalińska, Maksymilian Zygiert - wyróżnienia

- Udział uczniów w zawodach sportowych BOCCIA rozgrywanych Zamościu o Puchar Prezesa Polskiego Komitetu Paraolipijskiego Regionu Wschód

- Przygotowanie przedstawienia p.t. " Jesienny Świat", przez uczniów z OREW z II gimnazjum, wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum Nr 1 w Zamościu

- Zabawa andrzejkowa integracyjna wspólnie z uczniami z Gimnazjum Nr 1 w Zamościu. Obejrzenie przedstawienia w wykonaniu uczniów z gimnazjum

 

grudzień 2008

- Zabawa mikołajkowa w Ośrodku. Wizyta św. Mikołaja wręczenie paczek dzieciom i wspólna zabawa z Mikołajem

- Konkurs plastyczny pt. "Największa i najpiękniejsza bombka choinkowa" dla uczniów z OREW

- Udział uczniów konkursie i w wystawie prac plastycznych pt. "Kartka Świąteczna" organizowanym przez Książnicę Zamojską w Zamościu Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych

- Spotkanie opłatkowe w Ośrodku. Wizyta księdza Janusza Romańczuka proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski. Przedstawienie jasełek p.t. "Anielska Nowina" przez uczniów z naszej placówki, dzielenie się opłatkiem , składanie życzeń, śpiewanie kolęd

 

styczeń 2009

- Wyjazd do Przedszkola Nr 12 w Zamościu z przedstawieniem jasełek pt. "Anielska Nowina" dla dzieci i pracowników przedszkola. (Współudział trzech uczestników WTZ Zamość - śpiewanie kolęd)

- Przedstawienie jasełek p.t. "Anielska Nowina" dla rodziców dzieci z OREW przed ogólnym zebraniem rodziców

 

luty 2009

- Bal karnawałowy w Ośrodku dla dzieci z naszej placówki

- Spotkanie integracyjne w Książnicy Zamojskiej z Andrzejem Szymańskim uczniem Miejskiego Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi w Biłgoraju i jego mamą Jadwigą Szymańską. Obejrzenie wystawy z jego pracami plastycznymi i słuchanie wierszy autorstwa pani Jadwigi Szymańskiej

 

marzec 2009

- Udział w XIX konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pod patronatem Prezydenta Miasta Zamościa pt. "Świat moich marzeń" organizowanym przez Zamojski Dom Kultury i Urząd Miasta Zamość

- Współorganizatorzy Rekolekcji Wielkopostnych organizowanych przez Parafię Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu. Uczniowie wysłuchali nauk rekolekcyjnych Ks. Kanclerz Adam Farosz i Ks. Prałat Janusz Romańczuk. Obejrzeli dramę w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu pod kierunkiem pani Bożeny KukułowiczI

 

kwiecień 2009

- Organizatorzy wystawy prac plastycznych uczniów OREW pt. "święta Wielkanocne" w Książnicy Zamojskiej

- Udział w wojewódzkim konkursie literacko - plastycznym pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka, Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej i Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza pt. "Aby zdrowym być - warto mleko pić"

- Przygotowanie przedstawienia p.t. "Jak wiosenka przyjść chciała" przez uczniów z klas edukacyjnych i rewalidacyjnych OREW wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum Nr 1 w Zamościu

 

maj 2009

- Udział w Marszu Antydyskryminacyjnym z okazji obchodów Europejskiego Dnia Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych, organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu

- Udział w VIII wojewódzkim konkursie twórczości dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość pt. "Zawsze niech będzie..." organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu oraz stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną w Zamościu

- Udział w konkursie plastycznym adresowanym do osób niepełnosprawnych pt. "Moje najpiękniejsze miejsce na ziemi" organizowanym przez Książnicę Zamojską