księga tożsamości aktualności informacje o projekcie kontakt
 
 
   
 
 


PSOUU
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym


MPS
Ministerstwo Polityki Społecznej


MCS
Mazowieckie Centrum Szkoleń sp. z o.o.


Procesy inwestycyjne S.A.


PEŁNIA ŻYCIA - wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych


 

Partnerstwo na rzecz Rozwoju "PEŁNIA ŻYCIA - wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych" jest członkiem Partnerstwa Ponadnarodowego "SMILE - Sensibilize, Motivate, Integrate, Let's Experiment", w którego skład wchodzą następujący partnerzy :
  • Integration of mothers with disabled children into society and area of work, Czechy
  • ARTDEVIE, Francja
  • Per technologijas zinojimo ir darbo link, Litwa
  • ConciliArte, Francja

Podstawowym zadaniem Partnerstwa na rzecz Rozwoju jest udział we wspólnych badaniach, które mają zostać przeprowadzone we współpracy ponadnarodowej. Wynikiem przeprowadzonych badań będą publikacje, za których realizację odpowiedzialne jest polskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju. W ramach publikacji zostaną opracowane:
  1. publikacja zawierająca przykłady dobrych praktyk w organizacji grup opiekujących się osobami zależnymi;
  2. publikacja dotycząca promocji nowoczesnych technologii w dziedzinie pomocy społecznej;
  3. podręcznik zawierający metodę tworzenia sieci wśród opiekunów osób zależnych;
  4. poradnik metodologiczny dot. promocji elastycznych form zatrudnienia wśród pracodawców.

 
 
  © 2005 PSOUU web design 9art