księga tożsamości aktualności informacje o projekcie kontakt
 
 
   
 
 


PSOUU
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym


MPS
Ministerstwo Polityki Społecznej


MCS
Mazowieckie Centrum Szkoleń sp. z o.o.


Procesy inwestycyjne S.A.


PEŁNIA ŻYCIA - wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych


 

W ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wraz z partnerami inicjującymi - Ministerstwo Polityki Społecznej oraz Mazowieckie Centrum Szkoleń sp. z o.o. - utworzył Partnerstwo na rzecz Rozwoju (PRR), które otrzymało finansowanie projektu w ramach Tematu G "Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących". Nazwa projektu "PEŁNIA ŻYCIA - wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych".

Głównym celem Partnerstwa na rzecz Rozwoju (PRR) jest wypracowanie modelowych rozwiązań służących godzeniu życia rodzinnego i zawodowego rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-10, które ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności wymagają stałej opieki. Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie stanowić będzie podstawę opracowania ww. rozwiązań i zastosowania ich w praktyce. Obecnie działania OWI ograniczają się do prowadzenia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w wieku do 10 roku życia oraz sprawowania podstawowej opieki psychologicznej nad rodzinami.

Partnerstwo zmierzać będzie do realizacji założonego celu poprzez:

  1. wypracowanie mechanizmu opieki i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, który pozwoli rodzicom na podjęcie działań zmierzających ku powrotowi na rynek pracy;
  2. stworzenie modelu świadczenia usług promujących elastyczne formy zatrudnienia na rzecz grupy docelowej obejmujących doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
  3. podjęcie działań popularyzujących wśród pracodawców elastyczne formy zatrudnienia.

 
 
  © 2005 PSOUU web design 9art