Centrum DZWONI

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2394 z /dzwoni_www/includes/menu.inc).

O Projekcie


Projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI” realizowany jest w ramach zadania publicznego „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 01.01.2013r. – 31.03.2016r., w podziale na trzy okresy finansowania:

a) 01.01.2013r. – 31.03.2014r.
b) 01.04.2014r. – 31.03.2015r.
c) 01.04.2015r. – 31.03.2016r.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wsparciem w ramach projektu planujemy objąć co najmniej 300 osób zamieszkałych na terenach pięciu województw (śląskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie i mazowieckie).

Cele szczegółowe projektu:

1. Wypracowanie i wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
2. Wypracowanie i wzmocnienie kluczowych umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
3. Podjęcie zatrudnienia, wdrożenie na dobranym stanowisku pracy przy wsparciu trenera pracy zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego.
4. Utrzymanie poziomu motywacji i jakości wykonywanej pracy u osób już zatrudnionych poprzez wsparcie trenera pracy zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego.

W projekcie wykorzystujemy najbardziej skuteczną metodę wprowadzenia osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwarty rynek pracy jaką jest zatrudnienie wspomagane. Metoda ta obejmuje:

1) ocenę zdolności do pracy: diagnoza preferencji, predyspozycji zawodowych, poziomu kompetencji społecznych, skoncentrowana na mocnych stronach ONI,
2) stworzenie planu skoncentrowanego na osobie (IPA),
3) stałą analizę rynku pracy pod kątem specyfiki beneficjentów,
4) analizowanie stanowisk pracy i dopasowywanie pracy dla ONI przez doradztwo personalne dla pracodawcy,
5) zatrudnienie i szkolenie ONI na stanowisku pracy,
6) stałe wsparcie ONI i monitorowanie przebiegu pracy przez trenera pracy.

Ponadto zastosowaliśmy także innowacyjne podejście do diagnozy umiejętności społecznych i zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym celu wykorzystujemy wielozadaniową Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

W trakcie realizacji Projektu uczestnicy skorzystają z następujących form organizacyjnych wsparcia:

  • Warsztaty wyjazdowe integracyjno-motywacyjno-szkoleniowe
  • Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy
  • Tworzenie i ewaluacja IPA (Indywidualne Plany Aktywizacji)
  • Konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym (poradnictwo indywidualne)
  • Grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze
  • Indywidualne pośrednictwo pracy
  • Indywidualne zajęcia praktyczne na otwartym rynku pracy
  • Wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia