Centrum DZWONI

Komunikat o błędzie

Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor w require_once() (linia 3139 z /centrumdzwoni/includes/bootstrap.inc).

Witamy na stronie projektu Centrum DZWONI


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) jest prekursorem we wdrażaniu wielu nowatorskich rozwiązań mających na celu pełną realizację praw człowieka oraz integrację społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie. Stowarzyszenie w latach 2002-2004 prowadziło analizę potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Z prowadzonej analizy  wynikało, że brak jest na rynku pracy wielospecjalistycznego, kompleksowego wsparcia w aktywizacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz utrzymania pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Mając na uwadze zdiagnozowane potrzeby, w latach 2004 i 2005 PSOUU prowadziło małe projekty pilotażowe finansowane ze środków PFRON z programu Partner ukierunkowane na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. "Wyszukiwanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku aktywności zawodowej nie pozostających w zatrudnieniu i nie zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w celu informowania o możliwości zatrudnienia oraz poszukiwaniu pracy”.

Realizowało również projekty mające na celu podnoszenie kompetencji kadry zatrudnionej w strukturach PSOUU (przede wszystkim w warsztatach terapii zajęciowej). W 2004 r. projekt  - "Polska koncepcja zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie w świetle doświadczeń francuskich"; projekt realizowany z Programu KE Leonardo da Vinci. W latach 2005 – 2007 prowadzone były szkolenia w ramach SPO RZL, Działanie 1.4 - „Z WTZ na otwarty rynek pracy przy wykorzystaniu doświadczeń europejskich”. Cykl szkoleń prowadził międzynarodowy ekspert w dziedzinie zatrudnienia wspomaganego Christy Lynch. Wsparcie w ramach tego projektu uzyskało 207 instytucji (w tym 93 Koła Terenowe PSOUU) oraz 578 osób – pracowników tych instytucji (głównie byli to pracownicy warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy).

W 2006 r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację dwóch projektów pn. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI)” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.4, na lata 2004 – 2006, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku realizacji projektów powstało 9 Centrów DZWONI na terenie 8 województw Polski. W Centrach DZWONI zatrudniono wyspecjalizowaną kadrę pracowników, tj. psychologów, doradców zawodowych i trenerów pracy, których zadaniem było wsparcie osób niepełnosprawnych w wyborze drogi zawodowej, w planowaniu kariery, poszukiwaniu miejsca pracy, aplikowaniu o pracę, a także w szkoleniu stanowiskowym oraz w utrzymaniu pracy. Również w 2006 r. PSOUU uzyskało wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako: agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, agencja doradztwa personalnego oraz agencja poradnictwa zawodowego. Dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami działającymi na polu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Europy Zachodniej, szczególnie Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych KARE (Irlandia) oraz Europejską Unią Zatrudnienia Wspomaganego (European Union of Sapported Employment) PSOUU jest pierwszą w Polsce agencją pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wprowadzającą światowe standardy zatrudnienia wspomaganego i wykorzystującą doświadczenia międzynarodowych ekspertów. Zaadaptowano model zatrudnienia wspomaganego do potrzeb oraz przepisów prawnych obowiązujących na polskim rynku pracy i stworzono własne standardy wspomagania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W kolejnych latach PSOUU kontynuowało aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną metodą zatrudnienia wspomaganego w ramach następujących projektów:

  • 2008 - 2010 "Trener pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych " – projekt pilotażowy PFRON, w ramach którego utworzono 10 Centrum DZWONI;

  • 2009 - 2010 "Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z Zespołem Downa i upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim)" - pilotażowy projekt systemowy realizowany w partnerstwie z PFRON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 1.3.6, finansowany ze środków UE w ramach EFS;

  • 2010 - 2012 "Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI" – projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1, finansowany ze środków UE w ramach EFS;

  • 2010 - 2012 "Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z Zespołem Downa i upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim) II" - projekt systemowy realizowany w partnerstwie z PFRON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 1.3.6, finansowany ze środków UE w ramach EFS.

    PSOUU od blisko 8 lat prowadzi Centra DZWONI  i doświadczenie zdobyte w tym czasie pokazuje, że zatrudnienie wspomagane jest  jedną z podstawowych form wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności na otwartym rynku pracy. Dotychczas z oferowanego wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego skorzystało blisko 2 000 osób, z czego około 700 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W latach 2008-2012 w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie zatrudnienie podjęło 510 osób.

Kilka słów o aktualnie działających Centrach DZWONI …

Centrum DZWONI w Bytomiu

Centrum DZWONI w Gdańsku

Centrum DZWONI w Jarosławiu

Centrum DZWONI w Warszawie

Centrum DZWONI w Zgierzu